Služby

Správa nemovitostí 

Provozně-technická činnost

  Poskytujeme komplexní služby,  zajištění dodávek médií, organizaci předepsaných revizí  a  provozu technických zařízení,  úklidu, pohotovostní služby, obstarání řemeslných prací, oprav a údržby domu, společných prostor, evidence bytových jdnotek, nebytových prostor a osob, evidence a doručení přijaté a odeslané korespondence, součinnost při řešení pojistných událostí, podle schváleného plánu oprav vypisování výběrového řízení dodavatele, správu SIPO a jeho aktualizace.

Ekonomické činnost

Součástí činnosti je především uzavírání nájemních smluv, výpočty úhrad za dodávku služeb , inkaso plateb, výplata přeplatků či inkaso nedoplatků, vymáhání pohledávek za neplatiči, evidence veškerých plateb, roční vyúčtování služeb , příprava rozpočtů na příští období, údržba  objektů, vedení účetnictví právnické osoby, ekonomické poradenství.
 

Účetní správa 

Vedení kompletního účetnictví právnické osoby v souladu s právními předpisy. Vypracování přiznání k dani z příjmu , hlášení DPH , podání hlášení na finanční úřad, zúčtování mezd, kontrola zálohových plateb, zpracování případných upomínek na zaplacení předpisu záloh, aktualizace evidenčních listů na plnění poskytované s užíváním bytu


Likvidace právnických osob 

Provádíme likvidaci bytových družstev a společností v souladu s právními předpisy.


Profesionální předseda 

V souladu s právní normou poskytujeme služby profesionálního předsedy SVJ.